సబ్ తో టీక్ హోతా హాయ్

 

||పల్లవి||

పోయేది పోనీ వచ్చేది రాని  ఏదెట్టా  అవుతదొ అట్టే కానీ
కాసంత బుర్రలో కొండంత టెన్షన్ చోడ్  దేంగే తోడా చిల్ అయిపోని
నీ చుట్టూ అన్నీ ఉన్నామరి నీదంటూ   నీదంటూ ఏది కాదోయ్
ఆశెంతో ఉన్న కానీ  కొంతైనా రాసుండలోయ్
బతికే ఈ కొంతలో చింతే ఎందుకు  చీర్స్ అంటూ చిల్ అప్ ఐపోకా…….
సబ్ తో టీక్ హోతా హాయ్
వెల్కమ్ చెప్పేసేయ్…..(2)

ఉందిలె మంచి కాలం ముందు ముందున…(4)

||చరణం ||

వేసేయ్ ఈల చేసెయ్ గోల
నేలైన లేచిపడేలా
చుట్టూ లోకం నిను చేరేల లోకం మొత్తం చుట్టేయ్ రా
నిన్ననది అర్రె అయిపోయినా మరి రేపన్నది  ఒకటున్నాదిలే
ఈరోజులొ నువ్ మిస్ అయ్యిందీ ఆ  రేపులో సాధించెయ్ పదా…..
దమ్మేదో  చూపించి దుమ్మే లేపెయ్యాలోయ్
రంగం లో దిగాక రచ్చె చేసెయ్…
సబ్ తో టీక్ హోతా హాయ్
వెల్కమ్ చెప్పేసేయ్….(2)

……..*****……

Advertisements

Say what you experienced

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s