కష్టమొచ్చెనని కలత చెందుతూ…

కష్టమొచ్చెనని కలత చెందుతూ గుండెలాపుకుని మరణిస్తావా ?
బ్రతుకు మలచుకుని మలచి గెలుచుకుని గెలుపు నిలుపుకుని జీవిస్తావా ?
చేతకాని నీ పిరికితనంతో భీతి పొందుతూ ప్రాణమొదిలితే
నిన్ను నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్న నీ వాళ్ళేకెవరు దిక్కు ?
నడిమధ్య విడిచిపోకు…
నీ పుట్టుకే నీది కానప్పుడు
నీ చావే నీకు హక్కేదిరా?
చావగలననే ధైర్యం చితి వైపు లాగుతుంటే
ఆ తెగువనే చూపి కాష్టాలనీదలేవా ?
సమస్యలొస్తే చావొక్కటే పరిష్కారమని నువ్వనుకుంటే
శ్మశాన రాజ్యమే మిగులుతుందిరా ఈ అవని పైనా
ఈ నిజం తెలుసుకోరా…
గెలుపుకై నీ మధనం నడుమన ఆపకురా
నీ గమ్యం దిశగా దూసుకుపోరా
నీతో నీ పయనం చేసేయ్ కడదాక
బ్రతుకున గెలుపేదో నీ దరికే రాదా…

Advertisements

Say what you experienced

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s