ప్రశ్నించుకో మనసా..ప్రాణం అంటే అలుసా

కష్టమొచ్చెనని కలత చెందుతూ నీరసించిన ఓ చిరు మనసా

తాళ లేని ఓ తీవ్ర వేదనకి ఆపుకుంటావా నీ ఈ శ్వాస

బ్రతుకు మని బ్రతుకు చూడమని వేడుకుంటోంది నీ ఎద ఘోష

వింటున్నావా మనసా

లోలోని మూగ భాష

బ్రతికించమంటోంది నీలో ఆశ

బదులిమ్మనడిగింది అంతర్ఘోష

బ్రతుకు విలువ మరి  తెలుసా

తెలిసి కూడా అలుసా

ప్రశ్నించుకో మనసా, ప్రాణం అంటే అలుసా…

గెలుపు-ఓటముల చిక్కుముళ్లలో, చిక్కుకున్న నీ చివరి శ్వాస

మరి ఊతమివ్వమని వేడుకుంటోంది…

వింటున్నావా మనసా, విని కూడా నీకు అలుసా

ప్రశ్నించుకో మనసా, ప్రాణం అంటే అలుసా…

Advertisements

Say what you experienced

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s