భావజాలం

కవి అంటే ‘కనిపించదు వినిపించదు’ అని చాలా మంది తమాషాగా అంటూ ఉండడం వింటుంటాం …కానీ, నిజానికి ‘కనిపించనిది కూడా చూడగలిగే వాడు, వినిపించనిది సైతం వినగలిగే వాడు’ కవి ………………………………………………………………………………………… అందానికే ఆక్రుతివి నీవేనేమో బహుశా నిన్ను తలచిన హృదయం వెలవెలబోతోంది తెలుసా నిన్ను తీస్కోస్తానని ఇచ్చి భరోసా నన్ను వీడి పోతానంటోంది హమేషా నిలకడ లేని నిర్జీవినయ్యానో స్పర్శకు నోచని, శూన్యమవుతానో భూమికె భారమవుతనో గాలిలో లీనమవుతనో నింగిలో  ఆవిరవుతానో వర్షమై నిన్ను చేరెదనో ఏమవుతానో … More భావజాలం

My understanding of things

మనం అన్ని తెలుసుకుంటాం, కానీ మనకు మనం తెలియం దారిద్యాన్ని  సైతం అక్కున చేర్చుకునేవాడే అసలైన ధనవంతుడు ప్రశాంతంగా బతకడానికి మనిషికి కావాల్సింది మంది మార్బలం కాదు. కంటినిండా కునుకు, నిజమైన బ్రతుకు హుందాగా ఉండడం అంటే.. మంచి బట్టలు వేసుకోవడం కాదు మంచి మనసుండడం గెలుపుని గెలుచుకోవడం గొప్పే కానీ.. ఓటమిని ఒప్పుకోవడం అంతకంటే ఎక్కువ నిజమన్నది నిర్భయంగా చెప్పాలి, అబద్దమైనా అతికినట్టు చెప్పాలి భాష అంటే కేవలం కేవలం కంఠ శోష కాదు, భావాన్ని పలికించే … More My understanding of things

Recalling things…

Try and try To reach the level of sky More and more high To make your life a colorful butterfly – Aim high —————————————————————– Have a passion But never make it a fashion Have a life ambition Strive hard to reach your destination – Struggle must —————————————————————– Be an expert But not an extrovert Be … More Recalling things…