Overcoming ‘Instability in Thoughts’

Fluctuating/Instability of  thoughts is the process that involves random thoughts taking over your thinking process. Multiple thoughts keep coming up in mind, avoiding you from confining to one particular thought and make a needed decision. Instability/fluctuation in thoughts is the basic problem for many. In the today’s busy life style, having a standard thought process is not that easy, as we … More Overcoming ‘Instability in Thoughts’

My understanding of things

మనం అన్ని తెలుసుకుంటాం, కానీ మనకు మనం తెలియం దారిద్యాన్ని  సైతం అక్కున చేర్చుకునేవాడే అసలైన ధనవంతుడు ప్రశాంతంగా బతకడానికి మనిషికి కావాల్సింది మంది మార్బలం కాదు. కంటినిండా కునుకు, నిజమైన బ్రతుకు హుందాగా ఉండడం అంటే.. మంచి బట్టలు వేసుకోవడం కాదు మంచి మనసుండడం గెలుపుని గెలుచుకోవడం గొప్పే కానీ.. ఓటమిని ఒప్పుకోవడం అంతకంటే ఎక్కువ నిజమన్నది నిర్భయంగా చెప్పాలి, అబద్దమైనా అతికినట్టు చెప్పాలి భాష అంటే కేవలం కేవలం కంఠ శోష కాదు, భావాన్ని పలికించే … More My understanding of things